Daily Archives: May 26, 2014

Nak kira nilai spread?

Spread bermaksud perbezaan diantara harga belian dan jualan emas.

Semakin rendah spread maka semakin cepat pelabur mendapat untung.

Spread boleh dikira dengan 2 cara iaitu:

1.) Perbezaan diantara harga jualan dan belian di dalam Ringit Malaysia per gram.
2.) Di dalam bentuk peratus.

Formula % spread = Harga jualan – Harga belian x 100%
_______________________ Harga jualan

Contoh, jika harga jualan emas ialah RM161 se gram dan
harga belian balik ialah RM155 se gram.

Maka nilai spread di dalam RM = (RM161 – RM155) = RM6 se gram.
Nilai spread di dalam peratus pula = (RM161 – RM155) /RM161 x 100 =  3.72%